Ceník

Ceny mohou být závislé od termínu dodání, základní hodinová sazba je 290 Kč/hodinu. Při sjednání práce bude stanoven maximální účtovaný čas.

Vyhledávání dotačních možností na projekty většího rozsahu pro jednotky Junáka může být hrazené ústředím Junáka.

U dotačních projektů je možné domlouvat hodinovou sazbu, kombinaci snížené hodinové sazby a provize ze získané částky (do 10%) nebo jen provizi ze získané částky (10 až 30%), kdy při neúspěchu neplatíte nic.

Fundraising na konkrétní projekty (účel) od 10 do 30% ze získané částky podle výše vstupních nákladů hrazených zadavatelem. Fundraising bez účelu (peníze na cokoliv) 50% ze získané částky.

Za nasazení sekery počítejte od 100 do 250 Kč plus cenu nového topůrka, zhruba třetinu práce představuje odvrtání původního topora, pokud je zlomené. Doplňková práce s termínem dodání v řádu týdnů až měsíců, těsně před tábory na to zapomeňte.

Na vzdělávacích akcích Junáka přednáším zdarma (v rámci svojí propagace).