SESTAV

Setkání skautských stavitelů

Seminář - výměna zkušeností pro činovníky, kteří uvažují, plánují nebo již realizují stavbu nové skautské klubovny. 

Termín: 10. - 11. února 2024

Místo: Skautské centrum Vinice v Pardubicích

Přihlašování: bude zveřejněno později, v případě zájmu pište zatím Ještěrovi 

Prezentace z akce jsou dostupné na sestav.jdem.cz (z G-účtů Junáka skaut.cz/skautka.cz)

Kontakt: jester@skaut.cz 

Akci pořádá KÚJ Junáka, pro přihlášené je zdarma, objednaný oběd v nedaleké hospodě si hradí každý sám. 

Každá osoba se přihlašuje samostatně. Vzhledem k počtu potenciálních zájemců je možná účast jen jednoho zástupce stavebního záměru (OJ). Prosím přihlašujte se i pozvaní lektoři a hosté.

Do organizačního čísla jednotky napište číslo střediska (např. 622.06) nebo svoji roli (lektor, zapisovatel, pomocník).

Stravování - na místě samém bude drobné občerstvení, možnost kávy a čaje. Na oběd půjdeme do blízké hospody na předem objednané jídlo, které si zaplatí každý sám. V přihlášce je zapotřebí si oběd dopředu objednat.  Bude vepřová zabíjačka (nebo smažák). 

Do záměru stavby stručně popište, co chcete vybudovat. Případně jak (svépomocí, dodavatelsky).

Do připravenosti napište, v jaké jste právě teď fázi (např. Podána žádost o stavební povolení, máme na účtu dva miliony a od města slíbeny další tři miliony Kč, odhad ceny je devět milionů včetně DPH).

Ke stavebnímu pozemku uveďte, zda a jak máte zajištěn stavební pozemek, zda je pozemek váš nebo plánujte stavbu na pozemku jiného vlastníka s právem stavby, zda je záměr v souladu s územním plánem obce nebo čekáte na změnu ÚP. Pokud je to relevantní, uveďte katastrální území a číslo parcely, kde má být vaše stavba.

Poslední otázka je volná pro vaše vzkazy.

Místo konání: Skautské centrum Vinice v Pardubicích. ZDE https://mapy.cz/s/pakakatero

Adresa pro navigaci: K Vinici 2666, Pardubice. https://www.skauti-pardubice.cz/scv/

Termín: sobota 12. 2. 2022, zahájení v 9,30 hod, příchod na místo od 8,30, ukončení kolem 16 hodiny (odejdete, jak budete potřebovat).

Sebou: přezůvky, poznámkový blok nebo notebook (případně prodlužku s rozdvojkami), hrnek/láhev na pití (raději uzavíratelná), roušku.

Forma setkání - osobní, pokud to bude v daném termínu možné.

Cena: akce je bez účastnického poplatku, oběd si platí každý sám, případnou podporu cestovného si domluvte ve vašem středisku.

Vyhrazuji si možnost ukončit přihlašování z důvody naplnění kapacity sálu.

Program - bude záležet na účasti oslovených lektorů, předběžný předpoklad:

Vzájemné představení přítomných a jejich záměrů (vzájemné síťování).

Zkušenosti z realizovavých staveb, klubovna dodavatelsky ve Vyškově, klubovna svépomocí v Polné možná i jiné realizace.

Dotace MŠMT - info k očekávané výzvě, očekáváné možnosti dotací v rámci programového období 2021 - 2027 a představení základních pojmů (ITI MO, MASky, MAP). Podpora Junáka, SNJF a dalších nadací.

Představení vzorové studie klubovny - obecná pravidla jak postupovat a na co myslet, aby to bylo funkční a nebylo to zbytečně drahé.

Provozování kluboven a adaptace na klimatickou změnu, debata (program SI).

Představení záměru sepsat návod (kuchařku) na postup při stavbě klubovny, hledání spoluautorů.

Zkušenosti skautfundingu = individuální fundraising pod hlavičkou SNJF.