O mně

Do Junáka jsem vstoupil v roce 1990, pět let jsem byl prvním správcem na skautské základně Mlýn (dnes Kaprálův mlýn). Podílel jsem se na založení Skautské nadace Jaroslava Foglara, kterou jsem 10 let vedl, dělal jsem tajemníka okresní rady Brno-město a realizoval tři projekty přeshraniční spolupráce se Slovenským skautingem. Podílel jsem se projektu rekonstrukce Kaprálova mlýna. Průběžně se věnuji vyhledávání a nákupu pozemků na skautská tábořiště. V Junáku jsem byl garantem strategické priority Získávání nemovitostí. Spoluautor projektu Skauting pro školy. Aktuálně jsem po těžším úrazu.

Můj cíl: hodnota skautských projektů, na kterých se podílím, přesáhne 100 milionů korun.

foto: Čegy