Realizované projekty

Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn

Projekt na generální rekonstrukci skautské základny v jižní části Moravského krasu. Objekt užívaný skauty od roku 1994 byl v roce 2007 získán do vlastnictví. Hledání dotačního zdroje na rekonstrukci a ekonomicky udržitelného provozního účelu vyústilo ve vybudování střediska ekologického výchovy. Na realizaci projektu jsem se podílel v rámci tříčleného realizačního týmu. Hodnota projektu 52,5 mil. Kč.

Hledání společných stezek

První projekt přeshraniční spolupráce se Slovenským skautingem. Organizace společných setkání pro různé skupiny. Autor a manažer projetku. Hodnota projektu 40 tis. eur.

Skauti na netu

Projekt na rozvoj informačního systému Junáka (skautIS) a jeho zavedení ve Slovenském skautingu a vytvoření hry budpripraven.cz. Autor a manažer projketu. Projekt byl 2x auditován Ministerstvem financí ČR bez nálezu a krácení. Hodnota projektu 240 tis. eur, vyčerpáno 98%.

Skautský e-learning

Projekt na vytvoření prostředí pro e-learning a nových modulů skautISu. Autor a manažer projektu. Hodnota projektu 115 tis. eur.

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Spolupráce při založení nadace v roce 2002. 10 let v čele správní rady, udržování existence subjektu připraveného převzít pozůstalost po Jestřábovi, což se následně podařilo.

Příručka pro správce skautských základen

Text, ve kterém zhrnuji svoje zkušenosti se správou skautských základen. Volně ke stažení.

Skauting pro školy

Koordinace přípravy projektu do OP VVV. Ke konci října 2017 splnil projekt podmínky formálního hodnocení a v dubnu 2018 byl podpořen. Zahájení projektu 1. 8. 2018. Způsobilé plánované výdaje 16,7 mil. Kč.