Aktuálně jsem zaměstnán na projektu Skauting pro školy, služby na živnost poskytuji v omezené míře.

Skautským střediskům, případně dalším neziskovkám, nabízím spolupráci při posuzování projektových záměrů, přípravě projektů a jejich realizaci, vyhledávání zdrojů a fundraisingu.

Uvedené služby nabízím za peníze, což je u skautů sice neobvyklé, ale někdo musí být první.