SESTAV

Setkání skautských stavitelů

Seminář - výměna zkušeností pro činovníky, kteří uvažují, plánují nebo již realizují stavbu nové skautské klubovny. 

Termín: 12. února 2022

Místo: Skautské centrum Vinice v Pardubicích

Přihlašování: přihlašovací formulář bude přidán později, max. dvě osoby z jedné OJ. Kapacita 35 osob.

Kontakt: jester@skaut.cz 

Akci pořádá KÚJ Junáka, pro přihlášené je zdarma, objednaný oběd v nedaleké hospodě si hradí každý sám.