O mně

Do Junáka jsem vstoupil v roce 1990, pět let jsem byl prvním správcem na skautské základně Mlýn (dnes Kaprálův mlýn). Podílel jsem se na založení Skautské nadace Jaroslava Foglara, kterou jsem 10 let vedl, dělal jsem tajemníka okresní rady Brno-město a realizoval tři projekty přeshraniční spolupráce se Slovenským skautingem. Podílel jsem se projektu rekonstrukce Kaprálova mlýna. Průběžně se věnuji vyhledávání a nákupu pozemků na skautská tábořiště. V Junáku jsem garantem strategické priority Získávání nemovitostí. Aktuálně administruji projekt Skauting pro školy.

Můj cíl: hodnota skautských projektů, na kterých se podílím, přesáhne 100 milionů korun.

foto: Čegy