Klobouky

Tvorba mojí ženy Sojky.

Klobouky byly představeny v rámci oslav 100 výročí dívčího skautingu v Blansku a na Staromáku. Polotovar na modeláž plstěného klobouku stojí 500 až 800 Kč. Tvorba klobouku zabere 4 až 8 hodin.

Koupíme starší modistické (=kloboukové) formy.